Liên hệ

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

 • Kiểm tra chất lượng thuốc, tiêu chuẩn chất lượng - Phòng Kế hoạch tổng hợp:

  1. x Điện thoại: 024 38252791
  2. x Email: khth@nidqc.org.vn ; Nhanmauvkn@gmail.com; tieuchuanvkn@gmail.com
 • Hiệu chuẩn thiết bị phân tích: Ban Hiệu chuẩn thiết bị phân tích

  1. x Điện thoại: 024 37150490
  2. x Email: buivietphuong240284@gmail.com
 • Đào đào, hỗ trợ kỹ thuật: Phòng Khoa học & Đào tạo

  1. x Điện thoại: 024 39363794
  2. x Email: khdt.vkn@gmail.com

HỘP THƯ GÓP Ý

Cơ sở 1

x Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2

x Địa chỉ: 11/157, Bằng B, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội