Báo giá dung môi, hóa chất phòng thí nghiệm

x 04/07/2022

          Năm 2022, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm một số dung môi, hóa chất bằng nguồn kinh phí thường xuyên không giao tự chủ. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của các dung môi, hóa chất mua sắm năm 2022, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

          File đính kèm:

                 + File pdf

                 + File word