Báo giá trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm

x 04/07/2022

        Năm 2022, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm bằng nguồn kinh phí thường xuyên không giao tự chủ. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của các thiết bị mua sắm năm 2022, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

          Văn bản đính kèm:

                  + File pdf

                  + File word