Danh mục dược liệu mới

x 07/05/2021

STT

Dược liệu chuẩn

Tên khoa học

Số kiểm soát

Khối lượng

Dạng đóng gói

  1.  

Bạch chỉ

Radix Angelicae dahuricae

HP0221083

2 g

Lọ

  1.  

Bổ cốt chỉ

Fructus Psoraleae corylifoliae

HP0121107

2 g

Lọ

  1.  

Độc hoạt

Radix Angelicae pubescentis

HP0221026

2 g

Lọ

  1.  

Hà thủ ô đỏ

Radix Fallopiae multiflorae

HP0221018

2 g

Lọ

  1.  

Hy thiêm

Herba Siegesbeckiae

HP0221080

2 g

Lọ

  1.  

Mẫu đơn bì

Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae

HP0321001

2 g

Lọ

  1.  

Nhục thung dung

Herba Cistanches

HP0121103

2 g

Lọ

  1.  

Tang bạch bì

Cortex Mori albae radicis

HP0221088

2g

Lọ

  1.  

Xuyên khung

Rhizoma Ligustici wallichii

HP0221028

2 g

Lọ