Hội thảo công tác Kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2020 và Triển khai công tác năm 2021

x 29/03/2021

          Ngày 24/3/2021, tại Thành phố Đà Nẵng, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức hội thảo “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2020 và định hướng công tác năm 2021” của Hệ thống Kiểm nghiệm.

          Tham dự hội thảo có gần 400 đại biểu từ các Cục, Vụ, Viện, Trường trực thuộc Bộ Y tế; Văn phòng đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, 62 Trung tâm Kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố và đại diện các phòng kiểm nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên cả nước.

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

BSCK II. Trần Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng Hội thảo

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương trình bày báo cáo “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2020 và Định hướng công tác năm 2021” của Hệ thống Kiểm nghiệm. Trong năm 2020, mặc dù Hệ thống kiểm nghiệm còn gặp rất nhiều khó khăn như: số lượng mặt hàng thuốc được sản xuất và lưu hành trên thị trường ngày càng tăng, trong đó có nhiều mặt hàng có dạng bào chế mới, hoạt chất mới và các thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc được sản xuất bằng công nghệ cao (nanosome, liposome, ...). Việc lấy mẫu dược liệu và xử lý trong trường hợp dược liệu vi phạm chất lượng còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù của dược liệu rất khó truy tìm được nguồn gốc xuất xứ, việc lấy mẫu mỹ phẩm và xử lý trong trường hợp vi phạm chất lượng cũng trong tình trạng tương tự. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp, các trang thiết bị của hệ thống kiểm nghiệm, đặc biệt là các Trung tâm kiểm nghiệm tuyến tỉnh và thành phố còn nhiều hạn chế, tiêu chuẩn chất lượng chưa được cung cấp đầy đủ. Mặt khác, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã có những tác động nhất định đến công tác lấy mẫu, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, công tác tổ chức hội thảo, tập huấn cũng như công tác màng lưới của Hệ thống Kiểm nghiệm.

          Vượt lên mọi khó khăn, cùng với sự quyết liệt trong chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là của Bộ Y tế, Sở Y tế các địa phương trong khoanh vùng và kiểm soát, dập dịch Covid - 19, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Kiểm nghiệm đã nỗ lực để hoàn thành và hoàn thánh tốt nhiệm vụ được giao. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Hệ thống Kiểm nghiệm với Quản lý Dược, Quản lý Y, Dược cổ truyền và Thanh tra Dược dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế và các Sở Y tế nên chất lượng thuốc trên thị trường được duy trì ổn định và được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng và tỷ lệ thuốc giả ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

          Từ những kết quả đã đạt được và những khó khăn, tồn tại trong năm 2020, Hệ thống Kiểm nghiệm Nhà nước và Phòng Kiểm tra chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên cả nước hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như: tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn cả nước nhằm đảm bảo thuốc đến tay người dùng có chất lượng, hiệu lực và an toàn; thực hiện kế hoạch củng cố và kiện toàn Hệ thống Kiểm nghiệm nhằm khai thác một cách có hiệu quả các nguồn lực cả về đội ngũ cán bộ kỹ thuật và trang thiết bị để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được Bộ Y tế và các Sở Y tế giao; tăng cường thiết lập chất chuẩn, chất đối chiếu để mở rộng danh mục hoạt chất được kiểm soát chất lượng; củng cố và duy trì hiệu quả phần mềm “Hệ thống kiểm nghiệm”; mở rộng hoạt động chuyên môn kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới; rà soát các tiêu chuẩn chất lượng thuốc cho phù hợp với Dược điển Việt Nam V và các Dược điển tham chiếu hiện hành; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là các dược liệu để tránh sử dụng dược liệu nhầm lẫn và giả mạo …

PGS.TS. Đoàn Cao Sơn - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2020 và Định hướng công tác năm 2021

          Tham dự và phát biểu tại Hội thảo, TS. Momoe Takeuchi - Điều phối viên trưởng Bộ phận chăm sóc sức khỏe toàn dân của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng về sự chuyên nghiệp và hiệu quả của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương trong việc sử dụng nguồn kinh phí tài trợ từ Tổ chức Y tế thế giới để tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Hệ thống Kiểm nghiệm cũng như sự nghiêm túc trong học tập của học viên. TS. Momoe Takeuchi cam kết trong phạm vi khả năng của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ cho Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương nói riêng và Hệ thống Kiểm nghiệm nói chung trong các hoạt động để tiếp tục nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm trên thị trường.

TS. Momoe Takeuchi - Điều phối viên trưởng Bộ phận chăm sóc sức khỏe toàn dân của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phát biểu                                tại Hội thảo

          Phát biểu tại hội thảo, TS. Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược chúc mừng những kết quả mà Hệ thống Kiểm nghiệm đã đạt được trong năm 2020. TS. Tạ Mạnh Hùng đề nghị Hệ thống Kiểm nghiệm tích cực phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Đề án quy hoạch Hệ thống kiểm nghiệm Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, phối hợp và hỗ trợ các Trung tâm triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo các nguyên tắc của GLP; ưu tiên kiểm nghiệm, giám sát chất lượng các thuốc có nhiều nguy cơ không đảm bảo chất lượng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chuyên luận của Dược điển theo hướng hòa hợp với Dược điển các nước tham chiếu. TS. Tạ Mạnh Hùng cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phân bổ kinh phí phù hợp với hoạt động chuyên môn của các Trung tâm Kiểm nghiệm, tăng cường cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm, đầu tư bổ sung trang thiết bị, hiệu chuẩn thiết bị và đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm.

TS. Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược phát biểu tại Hội thảo

          Tham dự Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã trao đổi một số nội dung về công tác quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Theo đó, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền với các bộ/ban/ngành liên quan, đặc biệt là với Hệ thống Kiểm nghiệm mà chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã có những cải thiện đáng kể. PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh cũng trao đổi về sự khó khăn trong công tác quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền như việc đảm bảo độ đồng đều về chất lượng giữa các lô mẻ của dược liệu là rất khó khăn; so với các nước trong khu vực và thế giới, số lượng các tiêu chuẩn các chuyên luận về dược liệu và thuốc từ dược liệu còn rất khiêm tốn, được xây dựng cụ thể các tiêu chí từ thu hái, định tính, định lượng nhưng phần lớn không đề cập nhiều đến các phương pháp chế biến các dược liệu và tiêu chuẩn sau khi chế biến thành các vị thuốc cổ truyền; mặc dù đã có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý dược liệu, thuốc cổ truyền nhưng vẫn còn xuất hiện tình trạng buôn lậu, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc xuất xứ, ...

PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền phát biểu tại Hội thảo

          Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của Hệ thống Kiểm nghiệm, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã quyết định tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 60 cá nhân trong Hệ thống Kiểm nghiệm đã đạt thành tích suất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2020.

PGS.TS. Đoàn Cao Sơn - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của                Hệ thống Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm năm 2020

          Nhân dịp này, được sự tại trợ của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn về công tác lấy mẫu, quản lý mẫu và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm cho cán bộ kỹ thuật của 62 Trung tâm Kiểm nghiệm trên cả nước.

TS. Momoe Takeuchi (giữa) - Điều phối viên trưởng Bộ phận chăm sóc sức khỏe toàn dân của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam                trao chứng chỉ cho các học viên tham dự lớp tập huấn

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Tin, bài: ThS. Cao Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, VKNTTW