Hội thảo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2021, định hướng công tác năm 2022 và Tổng kết chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2021

x 26/03/2022

         Ngày 25/3/2022, tại Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức hội thảo “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2021, định hướng công tác năm 2022 và Tổng kết Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2021”.

         Hội thảo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm là hoạt động thường niên của Hệ thống kiểm nghiệm toàn quốc. Năm nay, do ảnh hưởng bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức Hội thảo theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

         Hội thảo là cơ hội để Hệ thống kiểm nghiệm tổng kết đánh giá các kết quả hoạt động đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2021 và định hướng các nhiệm vụ của năm tiếp theo.

         Tham dự Hội thảo có đại diện Cục quản lý Dược, Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, Thanh tra Bộ Y tế, Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, các Trường đại học, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, các Sở Y tế, các Trung tâm kiểm nghiệm của 63 tỉnh/thành phố, các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan với trên 300 đầu cầu trực tuyến. Việc đảm bảo chất lượng thuốc luôn cần có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Quản lý Dược, Thanh tra Dược và Kiểm nghiệm thuốc.

PGS.TS. Đoàn Cao Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022

        Thay mặt cho Hệ thống kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm, PGS.TS. Đoàn Cao Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã trình bày báo cáo “Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2021 và Định hướng công tác năm 2022” của Hệ thống kiểm nghiệm.

         Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, năng lực của Hệ thống kiểm nghiệm không ngừng được đầu tư cho phát triển và nâng cao. Bên cạnh việc tăng cường trang thiết bị phân tích thì việc triển khai áp dụng và duy trì hiệu lực công nhận các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ngày càng được chú trọng; công tác thiết lập chất chuẩn – chất đối chiếu, dược liệu chuẩn cùng với công tác tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc được đẩy mạnh… Nhờ vậy, tính đến năm 2021 toàn bộ Hệ thống đã có 57 đơn vị đạt tiêu chuẩn ISO/IEC:17025, trong đó có 21 đơn vị được công nhận và duy trì song song tiêu chuẩn GLP và tiêu chuẩn ISO/IEC:17025; Hệ thống đã chủ động hơn về nguồn chất chuẩn, dược liệu chuẩn để phục vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và ngày càng có nhiều thuốc được đánh giá tương đương sinh học. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất, tác động đến toàn bộ các mặt kinh tế, xã hội, nhưng toàn bộ Hệ thống kiểm nghiệm cả nước vẫn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Hệ thống kiểm nghiệm với Quản lý Dược, Quản lý Y, Dược cổ truyền và Thanh tra Dược dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế và các Sở Y tế đã duy trì chất lượng thuốc trên thị trường ổn định và được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng và tỷ lệ thuốc giả ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Nhiều thuốc giả, thuốc kém chất lượng, dược liệu kém chất lượng được kịp thời phát hiện và thu hồi trên thị trường, đảm bảo thuốc được cung ứng đến tay người dân có chất lượng, an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh và chữa bệnh.

         Trên cơ sở các kết quả đạt được, PGS.TS. Đoàn Cao Sơn cũng đã trình bày các phương hướng thực hiện nhiệm vụ và định hướng hoạt động trong năm 2022 của Hệ thống kiểm nghiệm, đồng thời nêu lên một số đề xuất, kiến nghị đối với Bộ Y tế và các Sở Y tế và các đơn vị liên quan nhằm đạt được những cải tiến cũng như có được sự hợp tác và tạo điều kiện cho các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm của Hệ thống kiểm nghiệm trên toàn quốc.

TS. Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược phát biểu tại Hội thảo

         Đến tham dự và phát biểu tại hội thảo, TS. Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược đánh giá cao nỗ lực và những kết quả toàn bộ Hệ thống đã đạt được trong năm 2021. Qua hội thảo, đại diện của Cục Quản lý Dược đã đề nghị Hệ thống tiếp tục phát huy các thành quả đạt được trong đó yêu cầu Hệ thống cần phải phát triển đồng bộ hơn, phấn đấu toàn bộ các trung tâm phải đạt tiêu chuẩn ISO/IEC:17025 và nhiều đơn vị hơn nữa đạt tiêu chuẩn GLP; Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh cần chú trọng thêm về việc phát triển phương pháp kiểm nghiệm các sinh phẩm điều trị; tăng cường số lượng thuốc được kiểm tra chất lượng và thuốc được đánh giá tương đương sinh học.

TS. Trần Minh Ngọc – Phó Cục trưởng Cục quản lý Y – Dược Cổ truyền phát biểu tại Hội thảo

         Tham dự Hội thảo, TS. Trần Minh Ngọc – Phó Cục trưởng Cục quản lý Y – Dược cổ truyền, đã chia sẻ tình hình quản lý khám – chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đồng thời nêu lên nhiều thách thức, khó khăn trong công tác quản lý, giám sát chất lượng thuốc cổ truyền, dược liệu. Qua đó đề xuất Hệ thống kiểm nghiệm và các Sở Y tế bên cạnh lấy mẫu dược liệu kiểm tra chất lượng, cần tăng cường kiểm tra truy xuất nguồn gốc dược liệu; đẩy mạnh xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dược liệu và thuốc cổ truyền làm cơ sở để các cơ quan chức năng đánh giá, giám sát chất lượng; đề nghị Hội đồng Dược điển cần có chuyên luận chung hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cho vị thuốc cổ truyền.

Ông Dương Xuân An, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

         Trong nhiều năm qua, Hệ thống kiểm nghiệm thuốc đã tích cực phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Y tế các địa phương trong công tác thanh tra dược, mỹ phẩm nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, trong đó có công tác quản lý chất lượng thuốc và mỹ phẩm. Đến dự Hội thảo, ông Dương Xuân An - Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế đã trình bày về kết quả công tác thanh tra dược, mỹ phẩm năm 2021 và kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2022. Qua Hội thảo, bên cạnh các đề xuất để về nâng cao năng lực của Hệ thống kiểm nghiệm, đại diện Thanh tra Bộ Y tế cũng đã đề xuất sớm có quy hoạch cụ thể Hệ thống kiểm nghiệm từ trung ương đến địa phương; sớm triển khai đào tạo, công nhận và cấp thẻ “Kiểm soát viên chất lượng” theo quy định tại thông tư về quản lý chất lượng thuốc, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp dược chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật về dược, tăng cường năng lực tự kiểm, giám sát chất lượng thuốc.

         Kết thúc phiên buổi sáng là các nội dung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo và chương trình công bố kết quả thi đua, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân trong Hệ thống.

         Buổi chiều, hội thảo tiếp tục với các phần trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2021, báo cáo giới thiệu về hoạt động của Hội đồng Dược điển Mỹ trong đảm bảo chất lượng thuốc và các báo cáo chia sẻ một số giải pháp kỹ thuật trong thực hành kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm.

         Năm 2021, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức chương trình đánh giá năng lực TNTT bằng so sánh liên phòng thí nghiệm với tổng số 07 phép thử. Chương trình đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của 225 phòng thí nghiệm trên cả nước. Báo cáo kết quả TNTT cũng nêu lên những tồn tại về kỹ thuật của các PTN đồng thời các chuyên gia của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cũng có những bàn luận, khuyến nghị, tư vấn kỹ thuật nhằm cải tiến chất lượng và đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả phân tích cũng như giải đáp các trao đổi, thảo luận khác tại hội thảo.

         Sau một ngày làm việc, Hội thảo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2021, định hướng công tác năm 2022 và Tổng kết Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2021 đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho một năm hoạt động sắp tới cần rất nhiều nỗ lực và cố gắng của toàn bộ Hệ thống để vượt qua mọi thử thách, khó khăn trước mắt đặc biệt là những hậu quả để lại của dịch bệnh Covid-19 nhằm đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo