Thông báo: Chương trình đào tạo tháng 5/2024

x 10/04/2024

Kính gửi: - Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố;

                 - Các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược - Mỹ phẩm;

                 - Các Trường đại học, các Viện nghiên cứu;

                 - Các Khách hàng có quan tâm.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (VKNTTW) xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị chương trình đào tạo trong tháng 5/2024 như sau:

1. Thông tin các khóa đào tạo

TT

Tên khóa học/thời gian

khóa học

Hình thức

đào tạo

Học phí /người /khóa (VNĐ)

Giảng viên

1

Ứng dụng phương pháp quang phổ hồng ngoại và Raman trong kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Thời gian:

03 ngày (08 - 10/5/2024)

NIDQC-KT-24.10

Trực tiếp tại VKNTTW, Hà Nội,

Lý thuyết +

Thực hành

4.500.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

 

2

Khóa học của USP: Development and Validation of Dissolution Procedures;

Xây dựng phương pháp và thẩm định thử độ hòa tan của thuốc

Dissolution Apparatus Qualification

Thẩm định thiết bị thử độ hòa tan của thuốc

Thời gian:

02 ngày (20 - 21/5/2024)

NIDQC-KT-23.01

Trực tuyến qua phần mềm Zoom

4.000.000

Chuyên gia VKNTTW biên dịch và giảng dạy bằng Tiếng Việt

3

Khóa học của Hội đồng Dược điển Mỹ (USP):

Impurities and Forced Degradation;

Tạp chất liên quan và các nghiên cứu phân hủy cưỡng bức tạo tạp

Thời gian:

02 ngày (23 - 24/5/2024)

NIDQC-KT-23.02

Trực tuyến qua phần mềm Zoom

4.000.000

Chuyên gia VKNTTW biên dịch và giảng dạy bằng Tiếng Việt.

 

4

Thử Giới hạn nhiễm khuẩn theo DĐVN V

Thời gian:

04 ngày (28 - 31/5/2024)

NIDQC-KT-24.04

Trực tiếp tại VKNTTW, Hà Nội,

Lý thuyết +

Thực hành

6.000.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Ghi chú: Số lượng học viên không quá 21 người

2. Nội dung và chương trình đào tạo của từng khóa học: Vui lòng tải về ở cuối bài viết. Tất cả các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sau khi hoàn thành khóa học.

3. Kinh phí khóa học và phương thức thanh toán:

3.1. Học phí:

- Học phí được ghi tại bảng thông tin các khóa đào tạo. Sau khi nhận được thanh toán, Viện sẽ xuất hóa đơn tài chính cho các đơn vị/ cá nhân đăng ký học.

- Viện áp dụng chính sách giảm học phí 10% từ học viên thứ 2 của cùng một đơn vị khi đăng ký học cùng 1 nội dung.

3.2. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị/ cá nhân thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản: 03601010009996, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị/ Tên cá nhân - Đào tạo T5.2024

VD: Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội/ Công ty DP Vĩnh Phúc đăng ký, ghi thông tin nội dung chuyển khoản như sau: TTKN Ha Noi/ Cty Vinh Phuc - Dao tao T5.2024

4. Cách thức đăng ký:

Đơn vị/cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng điền thông tin và gửi bản chụp (scan) phiếu đăng ký “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo tháng 5/2024” có chữ ký và đóng dấu phụ trách đơn vị (đối với đơn vị đăng ký) hoặc chữ ký cá nhân (đối với cá nhân đăng ký) về địa chỉ email: khdt.vkn@gmail.com.

(Tham khảo thêm thông tin và tải mẫu phiếu đăng ký tại http://www.nidqc.gov.vn)

- Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 02 ngày trước thời điểm khóa học bắt đầu.

- Thông tin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số ĐT liên hệ: 0243 936 3794 - Phòng KHĐT

                         094 779 6611 - Ms. Hoàng Thu - Chuyên viên Phòng KHĐT

Email: khdt@nidqc.gov.vn; khdt.vkn@gmail.com

Người phụ trách khóa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Download:

- Công văn 284/VKNTTW-KHĐT

- Chương trình đào tạo

- Phiếu đăng ký tham dự