Thông báo: Chương trình đào tạo tháng 7/2024

x 10/06/2024

Kính gửi: - Các Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố

               - Các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược - Mỹ phẩm

               - Các Trường đại học, các Viện nghiên cứu

               - Các Khách hàng có quan tâm

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (VKNTTW) xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị chương trình đào tạo trong tháng 7/2024 như sau:

1. Thông tin các khóa đào tạo

TT

Tên khóa học/thời gian

khóa học

Hình thức

đào tạo

Học phí /người /khóa (VNĐ)

Giảng viên

ĐÀO TẠO VỀ PHÉP THỬ NỘI ĐỘC TỐ VI KHUẨN

1

Lý thuyết về phép thử nội độc tố vi khuẩn và hướng dẫn thẩm định tủ sấy khử nội độc tố vi khuẩn

Thời gian: 01 ngày (02/7/2024)

NIDQC-KT-24.01

Trực tuyến (online) qua phần mềm Zoom

1.500.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

 

2

Hướng dẫn thẩm định phép thử nội độc tố vi khuẩn bằng phương pháp tạo gel

Thời gian: 01 ngày (03/7/2024)

NIDQC-KT-24.02_Module 1 (Lý thuyết)

Trực tuyến (online) qua phần mềm Zoom

1.500.000

3

Thực hành thẩm định phép thử nội độc tố vi khuẩn bằng phương pháp tạo gel

Thời gian: 02 ngày (22-23/7/2024)

NIDQC-KT-24.02_Module 2 (Thực hành)

Trực tiếp tại VKNTTW, Cơ sở 2, Hà Nội,

Lý thuyết +

Thực hành

3.000.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Ghi chú: Số lượng học viên không quá 20 người

 

4

Thực hành thẩm định tủ khử nội độc tố vi khuẩn

Thời gian: 03 ngày (24-26/7/2024)

NIDQC-KT-24.03

Trực tiếp tại VKNTTW, Cơ sở 2, Hà Nội,

Lý thuyết +

Thực hành

4.500.000

ĐÀO TẠO VỀ PHÒNG SẠCH, PHÒNG THỬ NGHIỆM VI SINH LĨNH VỰC DƯỢC

5

Cập nhật một số hướng dẫn thẩm định, kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật trong phòng sạch lĩnh vực dược theo WHO-TRS 1044 – ANNEX 2

Thời gian: 02 ngày (04-05/7/2024)

NIDQC-KT-24.08

Trực tuyến (online) qua phần mềm Zoom

4.000.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

 

6

Chiến lược kiểm soát ô nhiễm phòng chống nhiễm chéo trong hệ thống phòng sạch, phòng thử nghiệm vi sinh lĩnh vực dược theo EU-GMP-ANNEX 1 và WHO-TRS 1044 – ANNEX 2

Thời gian: 02 ngày (11-12/7/2024)

NIDQC-KT-24.07

Trực tuyến (online) qua phần mềm Zoom

4.000.000

2. Nội dung và chương trình đào tạo của từng khóa học:  Được đính kèm theo công văn này. Tất cả các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sau khi hoàn thành khóa học.

3. Kinh phí khóa học và phương thức thanh toán:

3.1. Học phí:

- Học phí được ghi tại bảng thông tin các khóa đào tạo. Sau khi nhận được thanh toán, Viện sẽ xuất hóa đơn tài chính cho các đơn vị/cá nhân đăng ký học.

- Viện áp dụng chính sách giảm học phí 10% từ học viên thứ 2 của cùng một đơn vị khi đăng ký học cùng 1 nội dung.

3.2. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị/cá nhân thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản: 03601010009996, tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị /Tên cá nhân - Đào tạo T7.2024

VD: Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội/Công ty DP Vĩnh Phúc đăng ký, ghi thông tin nội dung chuyển khoản như sau: TTKN Ha Noi/Cty Vinh Phuc - Dao tao T5.2024

4. Cách thức đăng ký:

Đơn vị/cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng điền thông tin và gửi bản chụp (scan) phiếu đăng ký “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo tháng 7/2024” có chữ ký và đóng dấu phụ trách đơn vị (đối với đơn vị đăng ký) hoặc chữ ký cá nhân (đối với cá nhân đăng ký) về địa chỉ email: khdt.vkn@gmail.com.

- Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 02 ngày trước thời điểm khóa học bắt đầu. Đối với các khóa học giới hạn số lượng học viên, khuyến khích gửi đăng ký càng sớm càng tốt, BTC sẽ ưu tiên các đơn vị đăng ký trước.

- Thông tin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Số 48 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Số ĐT liên hệ: 0243.936.3794 - Phòng KHĐT

                         094.779.6611 - Ms. Hoàng Thu - Chuyên viên Phòng KHĐT

Email: khdt@nidqc.gov.vn; khdt.vkn@gmail.com

Người phụ trách khóa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

DOWNLOAD:

- Công văn số 468/VKNTTW-KHĐT

- Chương trình đào tạo

- Phiếu đăng ký tham dự