Thông báo: Chương trình đào tạo tháng 8 và tháng 9 năm 2023

x 02/08/2023

Kính gửi:  - Các Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố

                    - Các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược - Mỹ phẩm

                    - Các Khách hàng có quan tâm

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (VKNTTW) xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị chương trình đào tạo trong tháng 8-9/2023 như sau:

1. Thông tin các khóa đào tạo

TT

Tên khóa học/thời gian

khóa học

Hình thức

đào tạo

Học phí /người /khóa (VNĐ)

Giảng viên

1

Hướng dẫn Thực hành tốt phòng thử nghiệm vi sinh trong lĩnh vực dược theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới

Thời gian:

02 ngày (29-30/8/2023)

NIDQC-QL-23.07

Trực tuyến qua phần mềm Zoom

3.000.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

2

Hướng dẫn thẩm định và kiểm soát hệ thống phòng sạch - lĩnh vực dược theo GMP-WHO và ISO 14644-4:2022

Thời gian:

02 ngày (7-8/9/2023)

NIDQC-KT-23.08

Trực tuyến qua phần mềm Zoom

3.500.000

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

3

Khóa học của Hội đồng Dược điển Mỹ (USP):

Impurities and Forced Degradation;

Tạp chất và nghiên cứu tạp cưỡng bức

Thời gian:

02 ngày (14-15/9/2023)

 

NIDQC-KT-23.02

Trực tuyến qua phần mềm Zoom

4.000.000

Chuyên gia VKNTTW biên dịch và giảng dạy bằng Tiếng Việt

Học viên hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng chỉ do Hội đồng Dược điển Mỹ cấp

2. Nội dung và chương trình đào tạo của từng khóa học:  Được đính kèm theo công văn này. Tất cả các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục sau khi hoàn thành khóa học.

3. Kinh phí khóa học và phương thức thanh toán:

3.1. Học phí:

- Học phí được ghi tại bảng thông tin các khóa đào tạo. Sau khi nhận được thanh toán, Viện sẽ xuất hóa đơn tài chính cho các đơn vị/cá nhân đăng ký học.

- Viện áp dụng chính sách giảm học phí 10% từ học viên thứ 2 của cùng một đơn vị khi đăng ký học cùng 1 nội dung.

3.2. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị/cá nhân thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản: 03601010009996, tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị /Tên cá nhân – Đào tạo - Mã khóa học

VD: Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội/Công ty DP Vĩnh Phúc đăng ký, ghi thông tin nội dung chuyển khoản như sau: TTKN Ha Noi/Cty Vinh Phuc – Đao tao T8.9.2023-NIDQC-KT-23.08

4. Cách thức đăng ký:

Đơn vị/cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng điền thông tin và gửi bản chụp (scan) phiếu đăng ký “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo tháng 8-9/2023” có chữ ký và đóng dấu phụ trách đơn vị (đối với đơn vị đăng ký) hoặc chữ ký cá nhân (đối với cá nhân đăng ký) về địa chỉ email: khdt.vkn@gmail.com.

Học viên cần có đầy đủ thông tin điện thoại di động/email để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần.

- Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 02 ngày trước thời điểm khóa học bắt đầu.

- Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số 48 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Tel: 0243 936 3794; 090 205 0178

Email: khdt@nidqc.gov.vn; khdt.vkn@gmail.com

Người phụ trách khóa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Download:

- Thông báo lớp học

- Chương trình khóa đào tạo

- Phiếu đăng ký tham dự đào tạo