THÔNG BÁO: Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương

x 29/03/2022

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã báo cáo Chủ tịch hội đồng về các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự thi Vòng 2 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức xin thông báo Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển Vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

- Danh sách các thí sinh có đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

- Danh sách các thí sinh không đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

(Có danh sách kèm theo)

2. Hội đồng tuyển dụng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính đề nghị các thí sinh có đủ điều kiện dự thi Vòng 2 có mặt tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương vào hồi 14h00 ngày 29 tháng 3 năm 2022 (Địa điểm: phòng họp tầng  nhà C, trụ sở Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, số 48 phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được phổ biến cụ thể về các nội dung ôn tập, quy chế, nội quy tuyển dụng của Viện và đóng lệ phí dự thi theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Download:

- Danh sách các thí sinh có đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

- Danh sách các thí sinh không đủ điều kiện dự thi Vòng 2.