THÔNG BÁO: DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 (Vòng 2 – Thi viết)

x 05/04/2022

Ngày thi: Sáng 12/4/2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 trụ sở Viện Kiểm nghiệm thuốc TW – Số 48, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức: Thi viết – thời gian 180 phút.

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Ghi chú

Nam

Nữ

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên bào chế

01

Lê Phan Anh

03/06/1985

 

 

02

Nguyễn Việt Đức

16/03/1997

 

 

03

Lê Minh Duyên

 

05/10/1998

 

04

Ngô Thị Hà

 

23/09/1993

 

05

Nguyễn Thị Thảo

 

25/09/1995

 

06

Đỗ Thị Thanh Mai

 

26/08/1997

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Dược lý

07

Bùi Thanh Huệ

 

20/10/1989

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Đông dược, dược liệu

08

Nguyễn Thị Huệ

 

17/06/1996

 

09

Trần Thị Xuân

 

12/12/1998

 

10

Phí Khánh Linh

 

26/08/1997

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Nghiên cứu phát triển

11

Nguyễn Viết Chính

03/01/1997

 

 

12

Nguyễn Thanh Thư

 

30/12/1999

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Mỹ phẩm

13

Quyền Thị Khánh

 

05/03/1997

 

14

Phạm Hải Yến

 

11/08/1997

 

15

Nguyễn Thị Phan Anh

 

19/09/1998

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Nguyên liệu

16

Nguyễn Hoàng Quân

22/04/1997

 

 

17

Nguyễn Thị Mây

 

03/09/1996

 

18

Trần Sĩ Hoàng

22/11/1995

 

 

19

Nguyễn Trà My

 

21/06/1998

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Vật lý đo lường

20

Lê Thị Trang

 

20/10/1992

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Vi sinh

21

Nguyễn Thùy Anh Thơ

 

18/02/1998

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Chất chuẩn, chất đối chiếu

22

Phạm Thu Trang

 

01/01/1999

 

  • Dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên Tương đương sinh học

23

Trần Thùy Anh

 

18/11/1999

 

24

Đồng Thị Nguyệt Anh

 

05/08/1998

 

25

Phạm Thị Hà My

 

21/04/1992

 

26

Trần Phúc Chiêu

11/11/1994

 

 

27

Đỗ Hải An

 

11/10/1998

 

28

Trương Văn Mạnh

14/08/1987

 

 

29

Đàm Việt Hùng

21/02/1996

 

 

Danh sách trên gồm 29 thí sinh.

 

Lưu ý: Các thí sinh cần tuân thủ quy định 5K khi đến dự thi. Trong trường hợp cần trao đổi hoặc cần được hướng dẫn thêm, Hội đồng TDVC đề nghị thí sinh dự thi liên hệ qua phòng Tổ chức cán bộ của Viện (Sđt: 024. 38256926)./.