Thông báo: Dược liệu chuẩn mới

x 19/02/2021

I. Dược liệu chuẩn

STT

Tên dược liệu chuẩn

Tên khoa học

Số kiểm soát

Khối lượng

Dạng đóng gói

1

Câu đằng

Ramulus cum Unco Uncariae

HP0221081

2 g

Lọ

2

Liên kiều

Fructus Forsythiae suspensae

HP0121104

2 g

Lọ

3

Cỏ nhọ nồi

Herba Ecliptae

HP0221082

2 g

Lọ

4

Hoàng đằng

Caulis et Radix Fibraureae

HP0221086

2 g

Lọ

5

Đinh hương

Flos Syzygii aromatici

HP0121106

2 g

Lọ

6

Nhân trần

Herba Adenosmatis caerulei

HP0121102

2 g

Lọ

7

Sa nhân

Fructus Amomi villosum

HP0121105

2 g

Lọ

8

Thục địa

Radix Rehmanniae glutinosae praeparata

HP0221077

2 g

Lọ

 

II. Chuẩn chiết xuất từ dược liệu

STT

Tên chuẩn

Số kiểm soát

Đơn vị đóng gói

Nguồn gốc

1

Acid Salvianolic B

EC0121005

20 mg/lọ

Chiết xuất từ dược liệu Đan sâm

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng vật tư trang thiết bị _ Viện kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

Số 48 Hai Bà Trưng - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn kiếm - Hà Nội

Sđt : 024. 3.266.9107          Fax : 024.3. 266. 9112

Email: chatchuan.vkn@gmail.com

Mobile : 0988.555.965 ( Ms Thanh)