Thông báo gửi mẫu thử và nhận báo cáo kết quả Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2023

x 28/07/2023

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/thành phố;

                 Các Viện nghiên cứu và thử nghiệm;

                 Các đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc gửi mẫu thử và nhận báo cáo kết quả Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2023.

Nội dung thông báo và tài liệu liên quan theo các file đính kèm dưới đây.

Trân trọng !

Download:

- Công văn số 527/VKNTTW-KHĐT gửi các TTKN

- Công văn số 528/VKNTTW-KHĐT gửi các Viện, Cty

- Các Biểu mẫu báo cáo kết quả phân tích

- Các CoA

- Các Protocol (điều chỉnh)

- Quy trình thao tác chuẩn