Thông báo: Hội thảo "Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2020 và triển khai công tác năm 2021"

x 09/03/2021

Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng một số công tác trọng tâm năm 2021 của Hệ thống kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức Hội thảo "Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2020 và triển khai công tác năm 2021" với một số nội dung chính sau đây:

1. Tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2020.

2. Triển khai kế hoạch và định hướng công tác năm 2021.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng.

                 Địa chỉ: 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian: 01 ngày - ngày 24 tháng 03 năm 2021 (khai mạc hồi 8h00).

Chương trình hội thảo:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

7h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8h00 - 8h15

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

8h15 - 8h30

Phát biểu chào mừng hội thảo

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng

8h30 - 9h15

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2020 và định hướng công tác năm 2021

Viện Kiểm nghiệm thuốc
Trung ương

9h15 - 9h30

Công tác quản lý chất lượng thuốc năm 2020 và định hướng công tác năm 2021

Cục Quản lý Dược

9h30 - 9h45

Công tác quản lý chất lượng dược liệu và thuốc cổ truyền năm 2020 và định hướng công tác năm 2021

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền

9h45 - 10h00

Công tác thanh tra dược, mỹ phẩm năm 2020 và định hướng công tác năm 2021

Thanh tra Bộ Y tế

10h00 - 10h15

Giải lao

10h15 - 11h00

Thảo luận

Toàn thể hội thảo

11h00 - 11h30

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế

TS. Trương Quốc Cường

Thứ trưởng Bộ Y tế

11h30 - 11h45

Công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Viện Kiểm nghiệm thuốc
Trung ương

11h45 - 12h00

Tổng kết bế mạc hội thảo

Viện Kiểm nghiệm thuốc
Trung ương

Trân trọng kính mời đại diện đơn vị tham dự Hội thảo (Xem chi tiết hướng dẫn đăng ký tham dự Hội thảo kèm theo).

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo:

SĐT: 0243 8245009             FAX: 0243 8256911

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng cảm ơn !

DOWNLOAD: Tài liệu Hội thảo