Thông báo: Kế hoạch đào tạo năm 2024

x 22/03/2024

Kính gửi: - Các Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/ thành phố;

                 - Các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm;

                - Các Khách hàng có quan tâm.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương trân trọng kính gửi tới Quý đơn vị Kế hoạch đào tạo năm 2024.

Lịch đào tạo và chương trình chi tiết của từng khóa học sẽ được thông báo ít nhất 3 tuần trước khi khóa học bắt đầu.

Mọi trao đổi thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học Đào tạo - SĐT: 024.39363794; Email: khdt.vkn@gmail.com / khdt@nidqc.gov.vn

Người liên hệ: TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên - SĐT: 0902050178

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Download: Kế hoạch đào tạo 2024