Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

x 26/08/2022

           Căn cứ kết quả tuyển dụng và Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương trân trọng thông báo các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo qui định.

           Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

           Download thông báo kết quả tuyển dụng