Thông báo: Khóa đào tạo về hiệu chuẩn thiết bị đánh giá độ không đảm bảo đo

x 18/03/2023

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố

                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược - Mỹ phẩm

Thiết bị, dung cụ là một trong những yếu tố nguồn lực rất cần thiết cho mọi hoạt động của phòng kiểm nghiệm thuốc, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sử dụng và chất lượng kết quả thử nghiệm. Vì vậy, công tác hiệu chuẩn giúp đánh giá mức độ chính xác của thiết bị, dụng cụ là một yêu cầu bắt buộc. Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023, để phục vụ cho nhu cầu đào tạo cán bộ về hiệu chuẩn, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (VKNTTW) xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị chương trình đào tạo “Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích sử dụng trong phòng thí nghiệm” với các nội dung chính như: (1) Giới thiệu tổng quan về hiệu chuẩn và độ không đảm bảo đo; (2) Lý thuyết về hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích sử dụng trong phòng thí nghiệm; (3) Thực hành về hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Nội dung chi tiết về khóa đào tạo như sau:

1. Thông tin khóa đào tạo:

TT

Tên khóa học/thời gian

khóa học

Hình thức đào tạo

Học phí (VNĐ)

Giảng viên

1

Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích sử dụng trong phòng thí nghiệm

1.1.

Modul 1.  Lý thuyết về hiệu chuẩn và độ không đảm bảo đo

Thời gian: 01 ngày (04/4/2023)

NIDQC-KT-23.11

Trực tiếp kết hợp trực tuyến

1.500.000

Chuyên gia Hội đo lường Việt Nam

1.2

Modul 2. Lý thuyết về hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích sử dụng trong phòng thí nghiệm

Thời gian: 02 ngày (05-06/4/2023).

3.000.000

1.3

Modul 3. Thực hành hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích sử dụng trong phòng thí nghiệm

Thời gian: 01 ngày (07/4/2023)

(Nội dung này chỉ đào tạo trực tiếp cho học viên của VKNTTW, các học viên bên ngoài Viện sẽ được nhận video hướng dẫn thực hành sau khi khóa học kết thúc nếu đăng ký tham dự)

NIDQC-KT-23.11

Trực tiếp tại VKNTTW

1.000.000

Chuyên gia Hội đo lường Việt Nam

2. Nội dung và chương trình đào tạo:  Được đính kèm theo công văn này

3. Kinh phí khóa học và phương thức thanh toán:

3.1. Học phí: Học phí được ghi tại bảng thông tin khóa đào tạo đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, ăn trưa, ăn giữa giờ (học viên đăng ký học trực tiếp) và các loại thuế. Viện sẽ xuất hóa đơn tài chính cho các đơn vị/cá nhân đăng ký học. Viện giảm học phí 10% từ học viên thứ 2 của cùng một đơn vị theo từng modul đăng ký.

3.2. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị/cá nhân thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản: 03601010009996, tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị /Tên cá nhân – Đào tạo - Mã khóa học

VD: Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội/Công ty DP Vĩnh Phúc đăng ký, ghi thông tin nội dung chuyển khoản như sau: TTKN Ha Noi/Cty Vinh Phuc – Đao tao – KT.23.11

4. Cách thức đăng ký:

Đơn vị/cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự từng modul khóa học theo 01 trong 02 hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, xin vui lòng đăng ký theo hình thức như sau:

- Gửi bản chụp phiếu đăng ký “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” có chữ ký và đóng dấu phụ trách đơn vị (đối với đơn vị đăng ký) hoặc chữ ký cá nhân (đối với cá nhân đăng ký) về địa chỉ email: khdt@nidqc.gov.vn. Học viên cần có đầy đủ thông tin điện thoại di động/email để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần.).

- Thời hạn đăng ký và thanh toán học phí: Trước ngày 31/3/2023

Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số 48 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Tel: 0243 936 3794; 090 205 0178    Email: khdt@nidqc.gov.vn;

Người phụ trách khóa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

(Tham khảo thêm thông tin và tải mẫu phiếu đăng ký tại http://www.nidqc.gov.vn)

Lưu ý: Chi phí đi lại, lưu trú của học viên đăng ký học trực tiếp do các đơn vị tự chi trả.

Trân trọng cảm ơn.

Download:

- Công văn số 189/VKNTTW-KHĐT

- Chương trình đào tạo

- Phiếu đăng ký tham dự