Thông báo: Lớp Đào tạo về kiểm tra chất lượng mỹ phẩm

x 16/08/2022

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố

                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược - Mỹ phẩm

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là đơn vị kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm ở tuyến cao nhất của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Viện liên tục tổ chức các chương trình đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm, kỹ thuật kiểm nghiệm… cho các đơn vị kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm của nhà nước và doanh nghiệp trên cả nước. Bên cạnh các nội dung đào tạo liên quan đến kiểm nghiệm thuốc, nội dung kiểm tra chất lượng mỹ phẩm cũng được Viện rất chú trọng. Các khóa đào tạo này nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong kiểm soát chất lượng mỹ phẩm, đảm bảo bất kỳ các sản phẩm mỹ phẩm được đưa ra thị trường không được gây nguy hại tới sức khoẻ của con người khi sử dụng ở những điều kiện bình thường hoặc những điều kiện dự đoán trước (theo yêu cầu về an toàn được đề cập tại Điều 3, Lịch trình B của Hiệp định về Hệ thống Hoà hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm).

Theo kế hoạch đào tạo năm 2022, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị chương trình các khoá đào tạo theo chuyên đề Kiểm tra chất lượng mỹ phẩm với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khóa đào tạo:

TT

Tên khóa học/thời gian

khóa học

Hình thức đào tạo

Học phí (VNĐ)

Giảng viên

1

Xác định 11 chất có tác dụng chống nắng giới hạn hàm lượng trong kem mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC-DAD (03 ngày, từ 29-31/8/2022)

MPHL

Lý thuyết kết hợp thực hành trực tiếp tại phòng thí nghiệm

4.500.000

Chuyên gia của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

2

Thử giới hạn nhiễm khuẩn trong mỹ phẩm và kiểm tra xác nhận phương pháp (04 ngày, 02 đợt):

- Đợt 1: Từ ngày 13 -16/9/2022

- Đợt 2: Từ ngày 25-28/10/2022

MPVS

6.500.000

2. Nội dung và chương trình đào tạo:  Xem chương trình của từng khóa đào tạo được đính kèm.

3. Kinh phí khóa học và phương thức thanh toán:

3.1. Học phí: Học phí được ghi tại mục 1 đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, ăn trưa, ăn giữa giờ và các loại thuế. Viện sẽ xuất hóa đơn tài chính cho các đơn vị/cá nhân đăng ký học.

3.2. Phương thức thanh toán:

Các đơn vị/cá nhân thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản: 03601010009996, tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị /Tên cá nhân – Đào tạo - Mã khóa học (số người).

VD: Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội đăng ký khóa MPVS 02 người, MPHL 03 người, ghi thông tin nội dung chuyển khoản như sau: TTKN Hà Nội – Đào tạo – MPVS (2) – MPHL (3)

4. Cách thức đăng ký:

Đơn vị/cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự từng khóa học, xin vui lòng đăng ký theo hình thức như sau:

- Gửi phiếu đăng ký “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” có chữ ký và đóng dấu phụ trách đơn vị (đối với đơn vị đăng ký) hoặc chữ ký cá nhân (đối với cá nhân đăng ký) về địa chỉ email: khdt@nidqc.gov.vn. Học viên cần có đầy đủ thông tin điện thoại di động/email để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần. Đối với lớp MPVS cần lựa chọn thời gian theo lớp mong muốn được tham dự (MPVS đợt 1/đợt 2). Mỗi lớp sẽ không quá 21 học viên. Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá 21 người, ban tổ chức sẽ trực tiếp thông báo lại cho học viên đăng ký sau.

- Thời hạn đăng ký: Tối thiểu trước 02 ngày bắt đầu từng khóa học.

5. Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số 48 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Tel: 0243 936 3794; 090 205 0178

Email: khdt@nidqc.gov.vn;

Lưu ý: Chi phí đi lại, lưu trú của học viên do các đơn vị tự chi trả.

Trân trọng cảm ơn.

DOWNLOAD:

- Công văn số 690/VKNTTW-KHĐT

- Chương trình đào tạo lớp MPHL

- Chương trình đào tạo lớp MPVS

- Phiếu đăng ký đào tạo