Thông báo mời báo giá chất chuẩn, dược liệu chuẩn

x 10/04/2024

       Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đang có nhu cầu xin báo giá chất chuẩn, dược liệu chuẩn

       Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán dịch vụ trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;