Thông báo mời báo giá đầu đo nhiệt độ

x 25/03/2024

       Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số đầu đo nhiệt độ dùng cho Bộ thẩm định nhiệt độ Keysight 34972A.

       Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán cho hàng hóa trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;

       - File word