Thông báo mời báo giá dịch vụ hiệu chuẩn Bộ thiết bị đo nhiệt độ Mesa Lab

x 20/03/2024

       Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đang có nhu cầu hiệu chuẩn Bộ thiết bị đo nhiệt độ Mesa Lab phục vụ công tác chuyên môn của Viện.

       Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán dịch vụ trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;

       - File word