Thông báo mời báo giá dụng cụ thủy tinh

x 29/03/2024

       Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đang có nhu cầu xin báo giá một số dụng cụ thủy tinh để mua sắm phục vụ công tác chuyên môn.

       Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán các vật tư trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;

       - File word