Thông báo mời báo giá hóa chất và chất chuẩn chất đối chiếu của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

x 24/06/2024

      Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đang có nhu cầu xin báo giá hóa chất và chất chuẩn chất đối chiếu của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

      Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán các vật tư trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;