Thông báo mời báo giá một số vật tư của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

x 09/07/2024

        Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu xin báo giá một số vật tư.

       Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán của hàng hóa nêu trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;