Thông báo mời báo giá sản phẩm từ sữa để bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024

x 23/01/2024

       Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp các sản phẩm từ sữa để thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho viên chức và người lao động.

       Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của các sản phẩm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá

      Mẫu file báo giá