Thông báo: Tổ chức khóa đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2022

x 09/08/2022

Tháng 12/2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã phối hợp với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức thành công khóa đào tạo về cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo yêu cầu của Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược năm 2016.

Năm 2022, tiếp nối theo chương trình này và theo tinh thần nội dung công văn số 497/CV-CĐD ngày 30/5/2022 của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương về việc hợp tác mở khóa đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược cho các cán bộ có nhu cầu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin thông báo thông tin về khóa đào tạo như sau:

1. Hình thức, thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến (Online) bằng ứng dụng Zoom. Ban Tổ chức sẽ gửi link tham dự và hướng dẫn chi tiết cách thức và nội quy tham gia phòng học Zoom cho học viên trước thời điểm khóa học diễn ra.

- Thời gian đào tạo: Thứ 7, ngày 20/8/2022

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng qui định hiện hành và được cập nhật danh sách hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hải Dương.

2. Nội dung và đối tượng đào tạo:

- Nội dung đào tạo: Kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về dược.

- Đối tượng đào tạo: Dược sĩ đại học, Dược cao đẳng, Dược trung cấp, Dược tá đã được cấp chứng chỉ hành nghề Dược và những người có nhu cầu.

Mẫu phiếu đăng ký và chương trình đào tạo được đính kèm thông báo này.

3. Kinh phí khóa học và thanh toán:

Học phí: 500.000 đồng/học viên

Thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt theo địa chỉ liên hệ tại mục 5. hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đằng Dược Trung ương Hải Dương

Số tài khoản: 122000084299, tại: Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), chi nhánh Hải Dương

Nội dung chuyển khoản: Tên cá nhân – VKNTTW 20.8.22

4. Cách thức đăng ký:

- Đối với các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự khóa học không là cán bộ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi scan phiếu đăng ký có chữ ký, bản scan chứng chỉ hành nghề Dược, bản scan căn cước công dân và ảnh chụp thông tin chuyển khoản học phí kèm theo về địa chỉ email: khdt@nidqc.gov.vn (Lưu ý đặt tên file là họ và tên học viên).

- Đối với các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự khóa học là cán bộ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương: nộp trực tiếp phiếu đăng ký có chữ ký, bản photo chứng chỉ hành nghề Dược, bản photo căn cước công dân và nộp tiền mặt tại phòng Khoa học – Đào tạo, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 19/8/2022. Ban Tổ chức sẽ gửi email thư mời cho các cá nhân đã hoàn thành nội dung đăng ký và học phí.

5. Thông tin liên hệ:

Mọi chi tiết về khóa đào tạo xin liên hệ theo địa chỉ như sau:

Phòng Khoa học - Đào tạo, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số 48 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Tel: 0243.936.3794; 090.205.0178

Email: khdt@nidqc.gov.vn;

Trân trọng kính chào!

DOWNLOAD:

- Thông báo số 667/VKNTTW-KHĐT

- Chương trình đào tạo

- Phiếu đăng ký đào tạo

- Công văn số 497/CV-CĐD

- Thông báo số 491/TB-CĐD