Thông báo: Về việc đính chính Dược điển Việt Nam V - Lần 3

x 16/08/2022

          Kính gửi: các cá nhân, đơn vị và tổ chức sử dụng Dược điển Việt Nam V!

          Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm (DĐVN V) từ khi được ban hành và áp dụng (năm 2017) đã được đính chính 2 lần:

          - Lần đầu vào tháng 8 năm 2018;

          - Lần thứ hai vào tháng 3 năm 2020 (bao gồm cả lần đính chính đầu tiên).

          Nhận được các góp ý thường xuyên từ bạn đọc, theo định kỳ các chuyên gia của HĐDĐ tiếp tục tiến hành tập hợp, rà soát, chỉnh sửa về lỗi ngữ pháp và chuyên môn để hoàn thiện hơn nội dung của Dược điển Việt Nam V. Nội dung đính chính lần gần nhất đã được thông qua vào ngày 11/8/2022.

          Theo đó, Hội đồng xin trân trọng thông báo đến các cá nhân, đơn vị và tổ chức về việc áp dụng bản đính chính Dược điển Việt Nam V lần thứ 3 như sau:

          - Đối với các đơn vị, cá nhân sử dụng DĐVN V tái bản lần thứ hai chỉ cần sử
dụng bản Đính chính Dược điển Việt Nam V lần thứ 3.

          - Đối với các đơn vị, cá nhân sử dụng DĐVN V bản in đầu tiên và lần tái bản thứ nhất cần sử dụng cả hai bản đính chính lần 2 và lần 3.

          - Thông tin đính chính chi tiết xem ở file đính kèm.

          Trong thời gian tới, hội đồng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp phản hồi từ bạn đọc.

          Trân trọng cảm ơn và thông báo!

          Bản đính chính Dược điển Việt Nam V - Lần 3.

Tin bài: Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam