Thông báo về việc lấy ý kiến cho Bản dự thảo Báo cáo tổng kết chương tình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2021

x 01/03/2022

Kính gửi quý PTN/các tổ chức và cá nhân có quan tâm,

Năm 2021, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức chương trình đánh giá năng lực TNTT bằng so sánh liên phòng thí nghiệm với tổng số 07 phép thử. Chương trình đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của 225 phòng thí nghiệm trên cả nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với đợt bùng phát dịch cao điểm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong năm 2021, chương trình đã gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW và các PTN tham gia, chương trình cũng đã đi đến những bước cuối cùng và dự kiến sẽ thu được thành công như mong đợi.

Ban Tổ chức chương trình xin gửi tới quý PTN, các tổ chức và cá nhân bản dự thảo báo cáo tổng kết và rất mong nhận được các ý kiến nhận xét, đóng góp quý báu của các đơn vị, cá nhân nhằm hoàn thiện báo cáo trước khi chính thức ban hành.

Mọi nhận xét, góp ý và đề xuất (nếu có) xin gửi về địa chỉ email: khdt@nidqc.gov.vn trước ngày 07/3/2022. Mẫu nhận xét, góp ý được gửi kèm theo thông báo này.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Ban Tổ chức.

Download:

- Báo cáo tổng kết (Draft)

- Mẫu góp ý dự thảo báo cáo