Thông báo xin báo giá hóa chất sử dụng cho sản xuất ống chuẩn độ Trilon III 0,05M

x 13/05/2024

      Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đang có nhu cầu xin báo giáhóa chất sử dụng cho sản xuất ống chuẩn độ Trilon III 0,05M.

      Để có căn cứ xây dựng xây dựng danh mục, giá dự toán các vật tư trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện theo thông tin như file đính kèm.

       Trân trọng cảm ơn!

       File yêu cầu báo giá:

       -Văn bản gốc;