Yêu cầu gửi báo giá dịch vụ hiệu chuẩn phương tiện đo chuẩn

x 14/11/2023

          Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu hiệu chuẩn phương tiện đo chuẩn. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán cho việc hiệu chuẩn các phương tiện đo như trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

          File yêu cầu báo giá