Yêu cầu gửi báo giá phềm mềm thống kê sinh khả dụng/tương đương sinh học của thuốc

x 23/11/2023

          Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm phềm mềm thống kê sinh khả dụng/tương đương sinh học của thuốc. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán cho việc mua sắm phềm mềm như trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

          File yêu cầu báo giá