Yêu cầu gửi báo giá phụ kiện bơm turbo cho máy ICP-MS Agilent 7900

x 09/05/2023

        Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế 01 bơm turbo cho máy ICP-MS Agilent 7900 bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của các thiết bị như trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

       File yêu cầu báo giá.