Yêu cầu gửi báo giá phụ kiện thay thế của máy HPLC Agilent 1260

x 27/07/2023

          Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế của máy HPLC Agilent 1260 bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước giao thường xuyên không tự chủ năm 2023. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của hàng hóa như trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

          File yêu cầu báo giá