Yêu cầu gửi báo giá thiết bị tin học văn phòng

x 22/03/2023

         Năm 2023, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm một số thiết bị máy văn phòng bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của các thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

        Thông tin xin báo giá.