Yêu cầu gửi báo giá vật tư, dung môi, hóa chất

x 25/10/2023

          Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm một số vật tư, dung môi, hóa chất. Để có căn cứ xây dựng danh mục, giá dự toán của hàng hóa như trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

          File yêu cầu báo giá