Hoạt động hiệu chuẩn thiết bị phân tích của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

x 26/12/2019
 • HOẠT ĐỘNG HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CỦA

 • VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

  1. Giới thiệu chung

           Kiểm soát thiết bị phòng thử nghiệm (hiệu chuẩn, thẩm định, kiểm tra thiết bị) là một trong những nội dung quan trọng của Phòng thử nghiệm (PTN) đạt ISO/IEC – 17025. Theo yêu cầu của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thì PTN phải sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị bởi các phòng hiệu chuẩn được công nhận ở phạm vi sử dụng bởi BoA hoặc các tổ chức công nhận có ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau với khu vực và quốc tế (APLAC, ILAC).

           Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thẩm định, kiểm tra thiết bị phân tích cho Hệ thống kiểm nghiệm nhà nước và các nhà máy sản xuất dược phẩm trên toàn quốc; Ban hiệu chuẩn thiết bị phân tích – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã được thành lập, hoạt động với tiêu chí: Khách quan, chính xác, kịp thời và hỗ trợ tối đa nhu cầu của khách hàng.

  2. Năng lực hiệu chuẩn

  2.1. Công nhận

           - Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và công nhận Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn đạt ISO/IEC-17025: 2017, số hiệu VILAS 087.

           - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường số đăng ký ĐK 527, ngày 22/7/2021.

  2.2. Nhân sự

           - Đội ngũ hiệu chuẩn viên là những viên chức của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm, hiểu biết sâu về các loại thiết bị phân tích.

           - Hiệu chuẩn viên được cử đi đào tạo tại các cơ sở hiệu chuẩn có uy tín trong và ngoài nước, thường xuyên được các chuyên gia đầu nghành về lĩnh vực hiệu chuẩn trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm.

           - Hiệu chuẩn viên năng động, nhiệt tình, có khả năng hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong việc sử dụng và khai thác hiệu quả tính năng hoạt động của thiết bị.

  2.3. Chuẩn đo lường

           - Các thiết bị chuẩn phục vụ cho công tác hiệu chuẩn luôn đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng chuẩn – định kỳ được nối chuẩn từ các tổ chức hiệu chuẩn được công nhận, có năng lực, uy tín tại Việt Nam và trên thế giới.

           - Các chất chuẩn sử dụng được cung cấp bởi các đơn vị đạt chuẩn theo yêu cầu tại Việt Nam và trên thế giới.

  2.4. Qui trình hiệu chuẩn, thẩm định, kiểm tra thiết bị

           - Được xây dựng, phê duyệt, cập nhật dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo uy tín của các tổ chức như NATA, OIML, EDQM..., các qui định về kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị của các Dược điển Anh, Mỹ..., các tài liệu của các hãng thiết bị, các tài liệu quản lý ISO/IEC 17025, GLP....

           - Thường xuyên được đánh giá, kiểm soát bởi BoA.

  2.5. Lĩnh vực hiệu chuẩn, thẩm định, kiểm tra

 •          Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thẩm định, kiểm tra thiết bị bao gồm: