Thông báo về việc lấy ý kiến cho Bản dự thảo báo cáo tổng kết chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2023

x 14/11/2023

Kính gửi quý PTN/các tổ chức và cá nhân có quan tâm.

Năm 2023, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức chương trình đánh giá năng lực TNTT bằng so sánh liên phòng thí nghiệm với tổng số 08 phép thử. Chương trình đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của hơn 200 phòng thí nghiệm trên cả nước.

Ban Tổ chức chương trình xin gửi tới quý PTN, các tổ chức và cá nhân bản dự thảo báo cáo tổng kết và rất mong nhận được các ý kiến nhận xét, đóng góp quý báu của các đơn vị, cá nhân nhằm hoàn thiện báo cáo trước khi chính thức ban hành.

Mọi nhận xét, góp ý và đề xuất (nếu có) xin gửi về địa chỉ email: khdt.vkn@gmail.com hoặc khdt@nidqc.gov.vn trước ngày 21/11/2023. Mẫu nhận xét, góp ý được gửi kèm theo thông báo này.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Download:

- Dự thảo báo cáo tổng kết chương trình TNTT 2023

- Biểu mẫu góp ý